Nasze przedszkola, to przedszkola integracyjne. Chcemy jak nalepiej wspomagać rozwój wszystkich dzieci. Dlatego opracowaliśmy program zintegrowanego wsparcia dzieci niepełnosprawnych.

Opiera się on na pracy interdyscyplinarnego zespołu składającego się z: psychologa, logopedy, fizjoterapeuty, pedagogów specjalnych, nauczycieli oraz specjalistów poszczególnych metod terapeutycznych. Dzięki temu ich praca uzupełnia się, tworząc spójną całość i najlepsze warunki rewalidacji.

Dzieci, które mają wskazania do integracji, nie tylko wspólnie biorą udział we wszystkich zajęciach dodatkowych, ale również prowadzona jest z nimi indywidualna terapia pedagogiczna, logopedyczna i ruchowa.

Dodatkowo korzystamy z szerokiej gamy metod terapeutycznych prowadzonych przez specjalistów z danych dziedzi, takich jak dogoterapia, muzykoterapia, metoda Weroniki Sherborne, symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania, metoda Marii Montesorii, Integracja Sensoryczna (SI).

Nasze przedszkola posiadają specjalnie przystosowane sale do rehabilitacji oraz gabinet logopedyczny.

Wszystkie zajęcia grupowe oraz indywidualna diagnoza i terapia pedagogiczna, logopedyczna, ruchowa i integracja sensoryczna prowadzone są bezpłatnie.

Koszty:

  • dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: autyzm, Zespół Aspergera, niepełnosprawność sprzężona – bezpłatnie; pozostałe niepełnosprawności – 400 zł;
  • wyżywienie: 19 zł / pełne wyżywienie (bez śniadania lub podwieczorku: 15 zł);
  • brak wpisowego.