Plan dnia Przedszkola Hulajnoga Widzew

Ogólny plan dnia

7:00 - 8:30

Rozmowy indywidualne i zespołowe, zabawy i ćwiczenia integracyjne, zabawy ruchowe.

8:30 - 9:00

Czynności higieniczno-porządkowe. Śniadanie

9:00-10:00

Zajęcia edukacyjno-wychowawcze organizowane przez nauczyciela wyzwalające twórczą postawę i ekspresję dzieci. Spacery, wycieczki, zabawy ruchowe inspirowane przez nauczyciela.

10:00-10:45

Zajęcia dodatkowe - zgodnie z planem.

10:45-11:45

Zajęcia edukacyjno-wychowawczeorganizowane przez nauczycielawyzwalające twórczą psotawę i ekspresję dzieci. Spacery, wycieczki, zabawy ruchowe inspirowane przez nauczyciela.

11:45-12:30

Czynności higieniczno-porządkowe. Obiad

12:30-13:30

Muzykoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, czytanie bajek, odpoczynek

13:30-14:15

Zajęcia dodatkowe - zgodnie z planem

14:15-14:45

Czynności higieniczno-porządkowe. Podwieczorek

14:45-15:45

Zajęcia edukacyjno-wychowawcze organizowane przez nauczyciela, praca indywidualna i w małych zespołach z dziećmi zdolnymi i wymagającymi wsparcia.

15:45-17:00

Zabawy zgodne z zainteresowaniami dzieci, zajęcia dodatkowe zgodnie z planem.

Zajęcia dodatkowe Widzew

Zajęcia dodatkowe
Zajęcia dodatkowe
Poniedziałek
Poniedziałek
Język angielski
Lektor

Ogromną radość sprawiają naszym dzieciom również zajęcia taneczne, które kształtują i pożądane cechy fizyczne, i psychiczne. Podczas tańca najmłodsi uczą się budować pewność siebie i określać swoje granice. Podobnie jak inne zajęcia ruchowe w naszym przedszkolu taniec pozwala maluchom się wyciszyć, skoncentrować i odpocząć.

Rytmika
Nauczyciel szkoła muzyczna -11.00

Gra w tenisa to wspaniały sposób na wprowadzenie dzieci w świat aktywności ruchowej, a z czasem również w rywalizację sportową. Doświadczeni instruktorzy prowadzą zajęcia z wykorzystaniem metodyki Tenis10 lub MiniTenis, nie tylko realizując założenia programowe, lecz także wypełniając czas zabawą i śmiechem. Podczas zajęć nie brakuje jednak ciężkiej, ale satysfakcjonującej pracy, której efektami są przede wszystkim kształtowanie prawidłowych nawyków, czyli rozgrzewanie się przed zajęciami i rozciąganie po nich, nabywanie i doskonalenie podstawowych umiejętności ruchowych, wszechstronne rozwijanie cech psychomotorycznych, poprawa koordynacji. Gra w tenisa na tym etapie rozwoju dzieci to praca nad umiejętnościami, których nie da się przecenić ani w dalszej edukacji, ani w całym dorosłym życiu.

Szachy
Szkoła szachowa Hetman

Opis -szachy.

Basen
Instruktor pływania / Ratownik15:00

Opis basen

Wtorek
Wtorek
Gimnastyka korekcyjna - fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta

Jednym z podstawowych elementów zdrowego rozwoju dziecka jest prawidłowa postawa jego ciała. Gimnastykując się pod okiem specjalistów, dzieci podnoszą ogólną sprawność fizyczną, rozwijają swoją koordynację ruchową i usprawniają motorykę. Szczegółowymi celami tych zajęć są przede wszystkim: wyrabianie u dzieci nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała, korekcja istniejących wad postawy i zapobieganie powstawaniu kolejnych, stabilizacja kręgosłupa, prawidłowe rozciąganie mięśni nadmiernie napiętych i przykurczonych, wzmacnianie mięśni zbyt rozciągniętych i osłabionych, wyrabianie odruchu prawidłowego ustawienia stóp i właściwego chodu. Zajęcia gimnastyczne prowadzone są w formie atrakcyjnych zabaw ruchowych z wykorzystaniem przyborów i przyrządów (woreczków, szarf, lasek czy piłek). Stopniowo wprowadzane są również elementy gier sportowych. Poziom ćwiczeń dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.

Zajęcia sportowe
Trener sportowy

Aktywność fizyczna jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka w wieku przedszkolnym. Systematyczny trening w formie zabawy zwiększa odporność immunologiczną młodego organizmu, koryguje nieprawidłowości w postawie ciała, wpływa pozytywnie na poszczególne układy i narządy, poprawia nastrój, odpręża. Zabawy ruchowe i sportowa rywalizacja stymulują kształtowanie się wielu ważnych cech takich jak odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, wytrwałość, a nawet umiejętność logicznego myślenia.

Zajęcia sportowe prowadzone w przedszkolu mają formę zabawy. Respektujemy i możliwości, i ograniczenia maluchów. Dzieci poznają przydatne ćwiczenia gimnastyczne uwzględniające profilaktykę wad postawy i podstawowe elementy wielu dyscyplin sportowych – zarówno drużynowych, jak i indywidualnych. Zajęcia sportowe sprawiają wszystkim ogromną frajdę i świetnie integrują grupę.

Środa
Środa
Język angielski
Lektor

Naukę języków obcych powinno się rozpoczynać jak najwcześniej. Dziecięcy umysł jest w tym okresie najbardziej chłonny, a aparat mowyZ pozostaje jeszcze bardzo plastyczny. Dzięki temu bezbłędne odtwarzanie słów w języku obcym przychodzi dzieciom z dużą łatwością. Nauka odbywa się w tym wieku zupełnie naturalnie i stwarza ogromne szanse, by dziecko, gdy dorośnie, swobodnie posługiwało się co najmniej dwoma językami. Nauka języków obcych już w wieku najmłodszym ma ponadto szereg innych zalet. Najważniejszymi z nich jest uświadomienie naszym pociechom istnienia różnych kultur oraz wzbogacenie ogólnej wiedzy o świecie. W Hulajnodze nauka języka angielskiego odbywa się w formie zabawy. Uczymy się poprzez piosenki, rymowanki, zgadywanki, prace plastyczne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe czy mowę ciała. W umiejętny sposób stymulujemy proste wypowiedzi oraz uruchamiamy zdolności naśladowcze dziecka. Wykorzystujemy w tym celu pomoce naukowe takie jak plansze tematyczne, słowniki obrazkowe, audio-wideo oraz podręczniki. W pracy z dziećmi wykorzystujemy założenia programowe zawarte w zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej programie nauczania języka angielskiego na poziomie przedszkolnym i klas „0”.

Tenis
Trener tenisa

Rytmika – Głównym celem zajęć z rytmiki jest umuzykalnianie dzieci i rozwijanie ich zdolności muzycznych oraz wrażliwości poprzez naturalny kontakt z muzyką podczas zabawy. Dzieci uczą się między innymi reakcji na bodźce dźwiękowe i orientacji przestrzennej, kształtują słuch muzyczny, rozwijają poczucie rytmu, ćwiczą aparat głosowy i prawidłowe odtwarzanie melodii. W dalszych etapach będziemy z dziećmi ćwiczyć koordynację ruchową podczas tańca i kształtować umiejętności związane z ekspresją ruchową. Na zajęciach dzieci zostaną uwrażliwione w szczególności na muzykę poważną, której pozytywny wpływ na ich rozwój jest nieoceniony.

Kółko naukowe
12:30

Opis kółka naukowego

Czwartek
Czwartek
Gimnastyka korekcyjna
Fizjoterapeuta

Jednym z podstawowych elementów zdrowego rozwoju dziecka jest prawidłowa postawa jego ciała. Gimnastykując się pod okiem specjalistów, dzieci podnoszą ogólną sprawność fizyczną, rozwijają swoją koordynację ruchową i usprawniają motorykę. Szczegółowymi celami tych zajęć są przede wszystkim: wyrabianie u dzieci nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała, korekcja istniejących wad postawy i zapobieganie powstawaniu kolejnych, stabilizacja kręgosłupa, prawidłowe rozciąganie mięśni nadmiernie napiętych i przykurczonych, wzmacnianie mięśni zbyt rozciągniętych i osłabionych, wyrabianie odruchu prawidłowego ustawienia stóp i właściwego chodu. Zajęcia gimnastyczne prowadzone są w formie atrakcyjnych zabaw ruchowych z wykorzystaniem przyborów i przyrządów (woreczków, szarf, lasek czy piłek). Stopniowo wprowadzane są również elementy gier sportowych. Poziom ćwiczeń dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.

Zajęcia logopedyczne
Logopeda

Zabawom i codziennym zajęciom w Hulajnodze towarzyszą ćwiczenia logopedyczne, które znakomicie usprawniają układ oddechowy maluchów, rozwijają sprawność ich aparatu artykulacyjnego – czyli warg, języka i podniebienia – oraz słuch fonematyczny niezbędny do rozumienia mowy, co okaże się nieocenione podczas nauki zarówno języka ojczystego, jak i języków obcych.

Piątek
Piątek
Język angielski
Lektor

Naukę języków obcych powinno się rozpoczynać jak najwcześniej. Dziecięcy umysł jest w tym okresie najbardziej chłonny, a aparat mowyZ pozostaje jeszcze bardzo plastyczny. Dzięki temu bezbłędne odtwarzanie słów w języku obcym przychodzi dzieciom z dużą łatwością. Nauka odbywa się w tym wieku zupełnie naturalnie i stwarza ogromne szanse, by dziecko, gdy dorośnie, swobodnie posługiwało się co najmniej dwoma językami. Nauka języków obcych już w wieku najmłodszym ma ponadto szereg innych zalet. Najważniejszymi z nich jest uświadomienie naszym pociechom istnienia różnych kultur oraz wzbogacenie ogólnej wiedzy o świecie. W Hulajnodze nauka języka angielskiego odbywa się w formie zabawy. Uczymy się poprzez piosenki, rymowanki, zgadywanki, prace plastyczne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe czy mowę ciała. W umiejętny sposób stymulujemy proste wypowiedzi oraz uruchamiamy zdolności naśladowcze dziecka. Wykorzystujemy w tym celu pomoce naukowe takie jak plansze tematyczne, słowniki obrazkowe, audio-wideo oraz podręczniki. W pracy z dziećmi wykorzystujemy założenia programowe zawarte w zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej programie nauczania języka angielskiego na poziomie przedszkolnym i klas „0”.

Zumba
Instruktor szkoły tańca

Rozwijaniu wyobraźni, wrażliwości i twórczego myślenia, umiejętności nazywania swoich emocji i radzenia sobie z nimi służą w Hulajnodze zajęcia teatralne. Przedszkolaki uczą się dzięki nim również współdziałania w grupie, kształtują umiejętność koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Kółko naukowe
12:30

Opis kółka naukowego

Strona korzysta z plików Cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Cookies.

Zamknij
Przedszkole Integracyjne "Hulajnoga"