absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, mgr biologii, pedagog, nauczyciel mianowany.
Ukończyła studia podyplomowe z logopedii na Wydziale Filologicznym UŁ.
Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Wychowawca kolonijny. Jako wolontariuszka prowadzi terapię logopedyczną w świetlicy środowiskowej “Anielisko” w Łodzi.
Członek PTTK, miłośniczka turystyki górskiej i nordic – walking.
Mama Jacka.
Prowadzi indywidualną i grupową terapię logopedyczną.