absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu. Pedagog w zakresie edukacji przez sztukę, specjalność pedagogika wieku dziecięcego. Uczestniczka szkoleń z zakresu muzykoterapii oraz logorytmiki. Pasjonatka sportu, instruktor tańca.

Nauczyciel w grupie „Myszki”
Prowadzi zajęcia dydaktyczne, rytmikę/taniec, muzykoterapię oraz naukę gry na instrumentach.