absolwentka Studium Nauczycielskiego w Zgierzu oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej – Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Magister pedagogiki o specjalności wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe. Oligofrenopedagog. Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem. Mama Karola i Pawła.

Nauczyciel w grupie „Myszki Miki”.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne i ekspresji twórczej.