absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, magister pedagogiki wieku dziecięcego, magister polityki społecznej. Ukończyła warsztaty metodyczne oraz kursy z zakresu edukacji elementarnej. Wychowawca kolonijny. Była wolontariuszka Fundacji Ama Canem.
Nauczyciel w grupie Kubusie.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne, ekspresji twórczej i eksperymentu oraz koło naukowe.