Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Uzyskała tytuł licencjata na kierunku pedagogika ze specjalnością animacja społeczno-kulturowa oraz tytuł magistra na kierunku pedagogika. Ukończyła także studia podyplomowe na kierunku logopedia.

Uczestniczka wielu kursów, szkoleń i konferencji, takich jak „Terapia ręki”, „Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne”, „Diagnoza i metody terapii zaburzeń przetwarzania sensorycznego”, „Nauczyciel wychowawcą każdego dziecka i partnerem rodziców”.

Absolwentka szkoły muzycznej I stopnia, wychowawca kolonijny, nauczyciel kontraktowy. Miłośniczka literatury pedagogicznej a także gier planszowych oraz słownych (zarówno dla „małych” jak i „dużych”).

Nauczyciel w grupie „Kubusiów”, prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz koło naukowe.