Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu. Magister psychologii ze specjalnością: psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowania człowieka oraz wykwalifikowany nauczyciel z przygotowaniem pedagogicznym uprawniony do pracy z dziećmi. Wieloletni wychowawca kolonijny. Absolwentka szkoły muzycznej I i II stopnia w klasie wiolonczeli i śpiewu solowego. Miłośniczka muzyki i tańca, żeglarz jachtowy. Uczestniczka licznych kursów, szkoleń i konferencji dla psychologów, m. in. Autyzm – diagnostyka, dieta, suplementacja, Zrozumieć autyzm, Diagnoza i terapia dzieci ze spektrum FASD, Zrozumieć dziecko z wadą słuchu, Trening kreatywności oraz Mnemotechniki. W przedszkolu prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne i psychoedukacyjne wspomagające rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W swojej pracy integruje wiele metod i technik, dzięki którym dzieci z radością przychodzą na zajęcia.