Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, magister pedagogiki społecznej w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Uczestniczka ciekawych kursów, szkoleń i warsztatów, takich jak kurs wychowawcy kolonijnego w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży, warsztaty dotyczące twórczego organizowania czasu dzieci i młodzieży, warsztaty interpersonalne.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi oraz młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Prywatnie mama Bartka oraz miłośniczka tańca.

Nauczyciel w grupie „Kaczorki”.