absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, magister psychologii specjalność: zdrowia i kliniczna. Uczestniczka licznych szkoleń z zakresu mutyzmu selektywnego, diagnozy i terapii dziecka z Zespołem Aspergera, pracy z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze, terapii poznawczo – behawioralnej oraz interwencji kryzysowej. W wolnych chwilach buja w obłokach.
W przedszkolu prowadzi zajęcia indywidualne wspomagające rozwój i edukację dzieci o specjalnych potrzebach.