absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, magister pedagogiki specjalnej, magister logopedii. Ukończyła 3 – stopniowy kurs języka migowego dla nauczycieli organizowany przez PZG, szkolenie z Programu Rozwoju Komunikacji Makaton, a także wiele kursów i szkoleń dotyczących logopedii i terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Posiada 10 – letnie doświadczenie w terapii logopedycznej dzieci, młodzieży i dorosłych.

Prywatnie mama Tadzika.

Prowadzi zajęcia logopedyczne, oraz indywidualną terapię logopedyczną.