Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz Uniwersytetu Łódzkiego – pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej. Obecnie studentka studiów podyplomowych na kierunku Terapia Pedagogiczna. Uczestnik wielu szkoleń i warsztatów z zakresu edukacji przedszkolnej m.in.: bajkoterapii, zabaw matematycznych dla najmłodszych, logorytmiki, a także szkoleń z zakresu planu daltońskiego.

W wolnej chwili sięga po ciekawą książkę.

Nauczyciel w grupie Rybek.