pedagog w zakresie wychowania przedszkolnego, socjoterapeuta, specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, nauczyciel mianowany, z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, instruktor harcerski w stopniu podharcmistrza, wychowawca i kierownik ośrodków wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, mama Kacpra i Kajtka.

Nauczyciel w grupie „Rybek”
Prowadzi zajęcia teatralne.