absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, magister pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną. Ukończyła studia na poziomie licencjatu na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza oraz studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki z terapią pedagogiczną. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Prywatnie kibic piłki nożnej i miłośniczka dobrej lektury.
Nauczyciel w grupie „Dinusie”.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne, koło naukowe i ekspresję twórczą.