absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu oraz Uniwersytetu Łódzkiego, magister pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Nauczyciel przyrody, uprawnienia: wychowawca kolonijny. Mama Damiana i Dominika. Prywatnie lubi taniec.
Nauczyciel w gr. ,,Rybek”.
Prowadzi zajęcia z ekspresji twórczej.