absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, magister pedagogiki opieki i terapii, magister logopedii z audiologią, nauczyciel zintegrowanej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wychowawca wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, członek Studencko – Doktoranckiego Logopedycznego Koła Naukowego Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła kurs języka migowego, ratownika WOPR, technika audiologa. Uczestniczka licznych szkoleń z zakresu mutyzmu selektywnego, diagnozy i terapii pacjentów z dysfagią neurogenną oraz dziecka ze spektrum autyzmu.
Prywatnie uwielbia podróże i zdobywanie nowych doświadczeń.
Nauczyciel w grupie „Dinusie”.