Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, magister, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog. Uczestnik wielu licencjonowanych kursów MRNI i innych, obejmujących zagadnienia związane z wykonywanym zawodem, praktyk terapii taktylnej metodą S. Masgutowej. Nauczyciel ciągle podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe. Nauczyciel mianowany. Zainteresowania: biegi długodystansowe (maratony), jazda na rowerze, wspinaczka wyskokogórska, literatura skandynawska, proza Myśliwskiego.